To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 szkolenie dla przedsiębiorstw MŚP z woj. lubelskiego
Wyprzedane 196,80 zł Wyprzedane

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

1.Jakie możliwości daje Nowa Perspektywa Finansowa,

2.Jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo,

3.Gdzie szukać szczegółowych informacji,

4.Kiedy należy oczekiwać uruchomienia projektów,

5.Jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne,

6.Co zrobić dziś, aby najlepiej przygotować się do pozyskania dotacji.

Program szkolenia

1. Wstęp. Ogólne omówienie tematyki zajęć.

2. Czym jest Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2014-2020?

a) programy krajowe ( PO Inteligentny Rozwój , PO Infrastruktura i Środowisko, PO wiedza, edukacja, rozwój , PO Polska Cyfrowa ,PO Polska Wschodnia, PROW)

b) RPO woj. lubelskiego

c) inne (min. fundusz szwajcarski, fundusz norweski,środki budżetowe)

d) definicja MŚP

3. Omówienie poszczególnych programów operacyjnych w aspekcie otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorców.

4. Stopień wdrażania programów:

a)gdzie szukać informacji o programach?

b)stan zaawansowania poszczególnych programów operacyjnych na dzień bieżący,

5. Procedura aplikowania o środki

6. Jak mogę przygotować się już dziś?

7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Grupa odbiorcza:

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z funduszów unijnych zwłaszcza przedsiębiorstwa MŚP oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma szkolenia:

Metodyka szkolenia obejmuje dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania. Szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.


Osoba prowadząca:

Bartosz Kowalik -Ekspert z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla różnych beneficjentów (min. przedsiębiorstwa MŚP, JST, NGO) w ramach Funduszów Europejskich w latach 2007-2013, funduszów przedakcesyjnych oraz wielu innych (min. środki budżetowe). Założyciel firmy doradczej Ascend Consulting (od 2009r.). Wieloletni doradca biznesowy, trener biznesu i wykładowca szkoleń, min. zakresu funduszy unijnych. Akredytowany ekspert LAWP do działania 1,7 w trzech specjalizacjach (m. in. pozyskiwanie funduszy na rozwój). Z biznesem związany od 2000r., pełnił funkcje zarządzające i kierownicze w kilku przedsiębiorstwach MŚP. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation.

Cena szkolenia:

Przy wysłaniu formularza zgłoszeniowego do 16 czerwca - 160 zł + 23% VAT

od 17.06.2015r. cena wynosi - 200 zł + 23% VAT za udział w szkoleniu jednej osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Na szkoleniu obowiązuje określony limit miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do podjęcia decyzji w możliwie szybkim czasie.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Karina Sobieszek

Specjalista ds. szkoleń

tel: 530517489
e-mail: karina@ascendconsulting.pl

Dodatkowe informacje:

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób termin szkolenia może zostać przesunięty lub odwołany. 

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Lublinie wydarzenia Lublin